Podstawowe standardy leczenia w ośrodkach zamkniętych

drunk alcoholic blond woman drinking red wine glass asking for help holding message board depressed wasted and sad isolated on black background in alcohol abuse and housewife alcoholism

Leczenie w ośrodku zamkniętym wielu osobom wydaje się ostatecznym rozwiązaniem w walce z uzależnieniami lub chorobami natury psychicznej. W rzeczywistości jednak, im szybciej podejmie się decyzję o takim trybie leczenia, tym lepsze będą jego efekty. W warunkach zamkniętych, pod stałą kontrolą specjalistów, nie tylko szanse na wyzdrowienie są większe, ale też sam czas trwania terapii wielokrotnie okazuje się nieporównywalnie krótszy do tego w leczeniu ambulatoryjnym.

Standardy leczenia w ośrodku zamkniętym
Zasady działania i standardy opieki w klinikach psychiatrycznych różnią się od siebie, dlatego wybierając konkretny ośrodek, należy sprawdzić, czy jego oferta odpowiada podstawowym standardom leczenia zamkniętego. Najważniejsza jest kadra pracownicza, na którą powinni składać się specjaliści z zakresu psychiatrii i psychologii, a także wykwalifikowani terapeuci i interniści. Dobrze, jeśli grupę uzupełnia neurolog, fizjoterapeuta, rehabilitant, pielęgniarki. Ważne, by ośrodek posiadał stosowne certyfikaty, potwierdzające zachowywane w nim standardy. Dobrze też, by był poddawany tzw. superwizji, czyli zewnętrznym kontrolom terapeutów-superwizorów.

Oczywiście, znaczenie ma również sama oferta. Dla optymalnych efektów, typ terapii powinien być dostosowywany do jednostki, dlatego ośrodek powinien zaproponować opcję skorzystania z różnych rodzajów terapii, tak jak czyni to NZOZ Medox Warszawa. Ważne jest urozmaicenie nurtów terapeutycznych, ale też metod i technik. Należy pamiętać, że klinika nie ma na celu stworzenia jedynie przyjemnych warunków do odpoczynku, ale przede wszystkim, ma skutecznie podnieść jakość życia chorego.

Efekty leczenia w ośrodku zamkniętym
Warto zauważyć, że efekty leczenia zamkniętego często okazują się trwalsze niż w innych formach terapii. Główna faza terapeutyczna jest tu bowiem maksymalnie rozwinięta i optymalnie dopasowana do stanu chorego na każdym jej etapie W razie zauważalnych niepowodzeń, terapia ulega bieżącym modyfikacjom, ponieważ specjaliści mają szansę stale obserwować rezultaty swojej pracy i mogą natychmiast reagować w razie takiej potrzeby. Tylko terapia w ośrodku zamkniętym, w otoczeniu fachowców, pozwala tak dokładnie realizować wszystkie potrzeby pacjenta, dając mu taką pomoc, jaka jest w stanie postawić go na nogi.

Jednocześnie, warto pamiętać, że leczenie w ośrodku zamkniętym nie powinno kończyć się wraz z jego opuszczeniem. Uzyskane efekty muszą być utrwalane podczas dalszej pracy nad sobą. Po zakończeniu leczenia zamkniętego, pacjent powinien uczęszczać na terapię we własnym zakresie, mogąc przy tym pozostawać w kontakcie z ośrodkiem. Takie działania umożliwią osiągnięcie permanentnej poprawy i pozwolą na szybką reakcję, gdyby chory zboczył z obranej ścieżki zdrowienia.