Kiedy i jak leczyć gorsze samopoczucie?

Eksperci szacują, że śmiercią samobójczą ginie na świecie co najmniej 800 tysięcy ludzi rocznie. Psychiatrzy nie mają wątpliwości, że większość z nich dałoby się uratować. Często wystarczy podstawowa psychoterapia, by pomóc osobom w depresji odzyskać radość życia. Żeby jednak rozpocząć właściwe leczenie, trzeba wcześniej zostać odpowiednio zdiagnozowanym. Wymagane jest do tego profesjonalne badanie psychiatry, które najczęściej opiera się na szczegółowym wywiadzie oraz testach diagnostycznych. Ogromna grupa osób nie otrzymuje pomocy, ponieważ nie zdaje sobie sprawy z tego, że naprawdę jej potrzebuje. Skąd wiedzieć, że jest ona konieczna?

Kiedy warto udać się do psychiatry?
Pomijając wszystkie oczywiste symptomy chorób i zaburzeń psychicznych, jak np. omamy, halucynacje oraz inne objawy psychotyczne, psychiatra może być potrzebny w wielu sytuacjach, które spotykają w życiu niemal każdego człowieka. Oto niektóre z nich:
– przewlekłe obniżenie nastroju
– utrzymujące się poczucie niepokoju
– irracjonalne lęki
– przewlekła bezsenność
– myśli samobójcze
– uzależnienia
– izolacja od ludzi, silna niechęć do kontaktów towarzyskich
– brak motywacji, zaniedbanie obowiązków
– bóle pochodzenia niesomatycznego

Decyzja o wizycie w gabinecie psychiatrycznym powinna pojawić się w każdej sytuacji, w której człowiek czuje, że nie jest w stanie poradzić sobie z własnym życiem. Można poprzedzić ją konsultacją u lekarza pierwszego kontaktu lub psychologa, który zadecyduje o dalszym skierowaniu do psychiatry. W zależności od postawionej diagnozy, specjalista może samodzielnie próbować rozwiązać problemy pacjenta, bądź też współpracować np. z terapeutą lub neurologiem. W poważnych sytuacjach psychiatra może również skierować pacjenta do ośrodka zamkniętego.

Jak pomóc ludziom z depresją?
Poza odpowiednią reakcją na własne zachowania, każdy człowiek powinien też obserwować ludzi z najbliższego otoczenia. Często bowiem osoby mające zaburzenia depresyjne, nie są ich w pełni świadome i nie zdają sobie sprawy z konieczności zasięgnięcia porady psychiatry. Widząc dziwne zachowania bliskich osób i podejrzewając u nich zaburzenia natury psychicznej, warto jak najszybciej podjąć właściwe kroki. Czasem wystarczy rozmowa, by dany człowiek uświadomił sobie problem i zechciał dobrowolnie poddać się leczeniu. Inni wymagają dłuższego namawiania. Niewielki procent osób z poważnymi problemami, głównie uzależnionych, wymaga bardziej radykalnych kroków i przymusowego leczenia. W każdej sytuacji potrzebna jest jednak stuprocentowa cierpliwość i wyrozumiałość. Szczególnej pomocy wymagają osoby, które dopuszczają się gróźb samobójczych. W takich sytuacjach, kiedy nie ma czasu na rozpatrywanie wizyty u psychiatry, należy wezwać policję.

Na czym polega pomoc psychiatry?
Większość przypadków zaburzeń psychicznych i emocjonalnych wymaga jedynie odpowiednio dobranej terapii. Ma ona na celu zmianę sposobu myślenia, która przełoży się tez na zmianę postępowania. Psychiatrzy często wspomagają psychoterapię leczeniem farmakologicznym.