Depresja w leczeniu stacjonarnym – wady i zalety


Szacuje się, że ok. 30% społeczeństwa przynajmniej raz w życiu znajdowało się w stanie depresyjnym. Obniżona zdolność do odczuwania radości, obojętność na bodźce zewnętrzne, przewlekłe przygnębienie i przemęczenie, senność, myśli samobójcze, ale też objawy natury typowo somatycznej jak bóle głowy, bóle pleców, zaburzenia funkcjonowania układu krążenia, pokarmowego lub wydalniczego, a do tego duszności, świąd skóry, u kobiet dodatkowo zaburzenia miesiączkowania – wszystko to może stanowić symptomy depresji. Ostateczną diagnozę, na podstawie dokładnego wywiadu z pacjentem i ewentualnego skorzystania ze skali przesiewowych oraz testów diagnostycznych, stawia specjalista, zazwyczaj psychiatra.

Kiedy wymagane jest leczenie stanów depresyjnych?
Przejściowe obniżenie nastroju może wynikać z wielu czynników i nie jest niczym nadzwyczajnym. Problemem staje się permanentne lub stale nawracające poczucie bezsensu życia i przytłoczenia przez codzienne sprawy. Jako że prowadzi to do wyraźnej destabilizacji życia i pogorszenia jego jakości praktycznie na każdej płaszczyźnie, zdecydowanie wymaga interwencji specjalisty. Pomoc fachowca jest też niezbędna w skrajnych przypadkach depresji, gdy pojawiają się natrętne myśli samobójcze lub próby odebrania sobie życia. W zależności od zaawansowania problemu, psychiatra może zadecydować o leczeniu ambulatoryjnym lub stacjonarnym, w zamkniętej placówce.

Leczenie depresji w trybie stacjonarnym – wady
Leczenie depresji w trybie stacjonarnym odbywa się w odpowiedniej placówce, zapewniającej stosowną opiekę psychiatryczną i psychologiczną. Taka opcja, choć pozwala na stałą, pełną kontrolę stanu pacjenta, nie jest jednak doskonała. Problem może stanowić separacja chorego od tego, co dotychczas było mu najbliższe. Nie każdy dobrze znosi rozłąkę z domem i bliskimi. Przed podjęciem decyzji o hospitalizacji, należy więc przeprowadzić gruntowny wywiad, na podstawie którego będzie można określić, czy indywidualne predyspozycje chorego na pewno pozwolą w możliwie najkrótszym czasie poprawić stan jego zdrowia. Należy też bacznie obserwować i na bieżąco oceniać, czy leczenie w trybie stacjonarnym nie ma negatywnego wpływu na samopoczucie pacjenta.

Leczenie depresji w trybie stacjonarnym – zalety
Leczenie depresji w trybie stacjonarnym, jaki oferuje np. Medox- prywatna klinika psychiatryczna, jest konieczne w najpoważniejszych przypadkach, czyli w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko, że pacjent zrobi sobie krzywdę. Pozostawanie pod stałą kontrolą jest wtedy przymusowe. Poza tym hospitalizacja wymagana jest w przypadku pojawiania się nagłych i ostrych nawrotów, a także wtedy, gdy konieczna jest zaawansowana farmakoterapia. Dla dobra pacjenta, najlepszym rozwiązaniem jest przyjmowanie leków precyzyjnie wydzielanych przez specjalistów. Leczenie depresji w trybie stacjonarnym przynosi szybsze efekty i umożliwia komplementarne oddziaływanie na pacjenta. Pozwala na ocenę jego stanu psychicznego i fizycznego w różnych sytuacjach, a także na bieżącą korektę form terapeutycznych w razie zaobserwowania nieprawidłowości. Modyfikacje w terapii następują tu szybciej i gwarantują optymalne rezultaty leczenia w możliwie najkrótszym czasie.